#comment-holder p a {display:none;}

Selasa, 10 Agustus 2010

PERINGATAN KETIGA
Allah berfirman :
" Wahai manusia ! Terimalah anugerah yang Kuberikan dengan lapang dada, maka engkau tidak akan berharap pada pemberian orang lain.
Tinggalkanlah rasa dengki, maka engkau akan terhindar dari kegelisahan hidup.
Hindari perbuatan haram, maka engkau aman dari kerancuan dalam beragama.
Barangsiapa mampu menjaga diri dari membicarakan kejelekan orang lain, maka kecintaan-Ku akan Kuanugerahkan kepadanya.
barangsiapa mengisolasikan diri dari kerumunan orang, maka ia akan terhindar dari pengaruh jeleknya.
Barangsiapa mampu membatasi diri dari berbicara yang tidak ada gunanya, itu menandakan kematangan akalnya.
Barangsiapa menerima dengan lapang dada atas pemberian Allah yang sedikit, maka ia penuh percaya pada Allah.
Wahai manusia ! Jika engkau tidak melaksanakan ilmu yang telah engkau ketahui , maka bagaimana mungkin engkau akan dapat mencari ilmu yang belum engkau ketahui.
Wahai manusia ! Bekerjalah di dunia seakan engkau tidak akan mati esok. Kumpulkanlah harta seolah engkau akan jidup kekal di dunia.
Wahai manusia ! Jangan kau beri orang yang memburu dirimu. Carilah orang yang menghindar darimu. Jadilah kamu laksana manisan bagi mata orang yang memandangimu".


Tidak ada komentar:

Posting Komentar