#comment-holder p a {display:none;}

Sabtu, 07 Mei 2011

PERINGATAN KEDELAPAN

Allah berfirman :

"Wahai manusia ! Aku menciptakan kamu sekalian tidaklah main - main. Tidak pula tanpa tujuan.

Sungguh Aku bukanlah pelupa. Aku sesungguhnya mengetahui seluruh gerak - gerikmu.

Emgkau tidaklah akan memperoleh karunia - Ku kecuali dengan sabar atas segala apa yang tidak engkau sukai dalam mencari keridlaan-Ku.

Bagi kamu, sabar dalam patuh dan tunduk kepada-Ku lebih ringan daripada sabar dalam durhaka. Meninggalkan dosa jauh lebih ringan bagimu daripada pembebasan-Ku kepadamu dari panas api neraka.

Siksa di dunia lebih ringan bagimu dibanding daripada siksa di akhirat.

Wahai manusia ! Kamu sekalian adalah orang yang sesat, kecuali yang Aku beri petunjuk. Kamu sekalian adalah orang yang melakukan perbuatan jelek, kecuali yang Aku lindungi.

Mintalah ampunn kepada-Ku, maka Aku akan mengasihimu. Janganlah kalian mengungkap rahasia kejelekanmu di hadapan Dzat Maha Mengetahui segala rahasia."

***********************************************************************

Lihat juga peringatan lainnya :

* Peringatan Ketujuh

***********************************************************************


Tidak ada komentar:

Posting Komentar